Uống Pocari khi nào?

Có thể uống Pocari mọi lúc mọi nơi.
Đặc biệt trong các trường hợp sau

Trước khi ngủ và sau khi thức dậy Xem thêm