Otsuka thăng

Otsuka là một tập đoàn toàn cầu được thành lập từ năm 1921 Otsuka Thăng thành lập tại Việt Nam vào năm 2012 với tư cách là đơn vị kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng của Tập Đoàn Dược Phẩm Otsuka tại Việt Nam.

Những ‘công dân’ Otsuka tạo ra những sản phẩm mới tốt hơn cho sức khỏe của nhân loại.

sự kiện nổi bật

TRẢ LỜI HAY, NHẬN NGAY POCARI

TRẢ LỜI HAY, NHẬN NGAY POCARI

17/05/2017
TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH VÌ SỐNG LÀ ĐỘNG

TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH VÌ SỐNG LÀ ĐỘNG

16/05/2017
PHƯỢT MŨI KÊ GÀ CÙNG POCARI

PHƯỢT MŨI KÊ GÀ CÙNG POCARI

16/05/2017

POCARI TEAM BUILDING 2018