DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 8

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 8

GIẢI BA:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
KH7EY2Z 42168 3
VAZKXD2 06721 3
ZMPC3X3 82925 3
AE3NIHZ 42488 3
J3DUZTC 65129 3
LYG4HSN 61258 3
PMBHPQ9 39979 3
L6UT67J 02277 3
LGSIFXC 61065 3
DLTT8MY 53773 3
UY8SCNE 73658 3
6L619UT 44435 3
NZVUHDR 47716 3
QT85TA7 05855 3
V49EV78 44148 3
78A19MY 16495 3
Y35RDGG 90430 3
PYIRFED 95307 3
4NNCE5I 97392 3
FQQP8TW 22612 3
3P37ZX2 29985 3
A7WFP3I 99943 3
P3FBV7E 53894 3
TY1RVJC 61705 3
V9FLCXU 42711 3
C3VXLHV 49362 3
47M4KFC 76599 3
7H4K9V6 86080 3
IV33VBG 30331 3
HP7JZVS 46916 3
BMRUTZG 28293 3
NR8CYHP 90880 3
3Z4UJT4 77355 3
U5B5DGM 93363 3
2C499DE 91399 3
Q9TCUVK 55446 3
9M4IEQA 29755 3
XX9YNTI 11368 3
RTM3IYD 57641 3
FXDUI93 49921 3
Y4QME7G 11368 3
KZS6DSQ 69994 3
DTGA482 36070 3
A15JJSG 18768 3
SPHEA48 89897 3
4C9H2R7 26556 3
9S7S57Z 06015 3
RSR37ZR 64366 3
EBT3AYP 45927 3
CQAPWZR 48618 3
X4D3HXR 92680 3
CC3WQGP 47128 3
NA2YZXX 63925 3
PXN4H4B 71162 3
HXP6YE7 35897 3
M33QWPZ 55636 3
NZZFTRG 51121 3
EAD6EZW 18413 3
GKAZYP3 13231 3
F4ZRFAA 38693 3
GCQ2GGZ 24801 3
3RS43KD 81624 3
X8ZZQX5 09498 3
KP9B6ZE 97707 3
RGMXBP3 90381 3
3BDQKGY 25199 3

GIẢI NHÌ:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
4271UPL 91661 2
QKSF7K4 17555 2
KPAQWSQ 28864 2
VAP4CQD 68004 2
BL2A148 13203 2
6A8FCCI 22774 2
Q61ULJH 03749 2
113DYTN 70782 2
27694AA 53468 2
4QDVYLP 20323 2
D4G136R 79620 2
NQMLBRY 44902 2
KFJXBAI 22839 2
6V9XGK1 57449 2
NPWZE4T 05729 2
ZAIV54D 11368 2
EMI19EQ 87788 2
PSXE9Y5 08774 2
PRDL4X4 43456 2
DE47K76 48246 2
XMRAQ8D 27417 2
F27KEQ8 00781 2
AKPB9BS 24403 2
2BDKR5S 52133 2
2S46E5Z 73003 2
9X6XZYK 02922 2
ABN4PYW 99316 2
329Z5BH 74771 2
HM75XG9 99316 2
QE2CDEP 08640 2
XTTZY9M 77355 2
3FWFRR2 13521 2
ZSNPW4D 87587 2

GIẢI NHẤT:

 

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
XATSD83 41668 1
YMWMRHZ 66186 1
YGS4ZAF 30799 1
ZRP7RCC 20388 1
UK3KAIX 04833 1
1TGB27C 12246 1
PE83X39 36298 1
FIQRJHE 98218 1
NH1FZPI 61388 1
SHC2P7S 68668 1
4ZCVJQA 13313 1
UWDRJIV 23606 1
S5BJHXM 94087 1
7Z6HLPE 99316 1
3I9ZBRJ 25199 1
GZJGKKU 16716 1
YCKDZ21 67541 1
7Q9LZZU 42517 1
YHUPX4T 15157 1
73TY4ZN 97858 1
YKG6RSN 87057 1
8CD6R9F 04707 1
CA5Y8E5 97867 1
EXCNEZP 85288 1
2T4U71T 25199 1

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Pocari Sweat trong thời gian qua <3