DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 7

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 7

GIẢI BA:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
7HMMHQ2 03464 3
CVHHIUS 81904 3
FGE59UX 34842 3
X7C4XDX 35911 3
58TFFXG 88343 3
KAB1FHW 65063 3
4FA89UH 00068 3
QWCAEHB 32291 3
99S6G5P 55274 3
M95P8MC 92433 3
BKJ3E87 77393 3
RR9TGZ4 04156 3
K8XKM7D 95712 3
3THV4DN 25933 3
7BQSLG6 69108 3
DYVSVZX 13245 3
GYHVCDY 83532 3
B7HJCKI 23667 3
7569AAA 89371 3
ZXJ28L7 51281 3
JE4N65G 34667 3
P4X2M2K 99943 3
WVZ2XWF 58986 3
EV98Z5F 57076 3
KHLP1MA 07868 3
P6C45ZR 90899 3
KBXB5A2 80944 3
19PW4J1 67514 3
4ECZUL2 78632 3
WSGVV54 83706 3
2Y7TGSK 44261 3
HQBHJQU 75706 3
5EFHG3H 58578 3
BSC4BYQ 90483 3
N4DC3LM 61882 3
I2ELSKR 67790 3
UCLLKVI 28298 3
BYHEKSC 20250 3
TYK43ZT 63264 3
YWULZG7 47101 3
DF9QJWS 80225 3
S1YBYHV 31326 3
68CV5CV 01297 3
P2DCHF4 72017 3
D5DSRN2 27928 3
GA3TPSQ 21908 3
DXPEXD2 42158 3
7EW2H7H 39821 3
YESD4F5 25199 3
SEE9RR6 19724 3
TCGNXNH 99316 3
DFFA6Q2 96949 3
6S9MKQY 97886 3
9E9ETZ8 87118 3
452BBC3 25683 3
N4P89XY 57840 3
R27C37B 80206 3
H9EZMMT 86008 3
QCYQXG2 02410 3
4W54TES 76722 3
PNJCWHR 25199 3
0K6BDF4 25199 3

GIẢI NHÌ:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
C6CGHG2 82925 2
2K2GNE8 65129 2
EGD4RZN 17758 2
5NCBHW7 37808 2
P458RV7 63482 2
3A5MI7L 21914 2
SFUDRSF 35387 2
KKIQM7G 12307 2
JS3EBYE 56400 2
EZFQZ9H 62393 2
1NP9MVH 70781 2
WF4YRIK 85785 2
DZ4KK7Q 38368 2
CKATETM 58983 2
MZCXEVJ 93505 2
H3S4D54 06026 2
FYURBD7 86558 2
ZUI9476 44234 2
NT7PK5J 33109 2
ZGMVGKU 89798 2
ZPKGYQN 15269 2
GQR4T4X 96505 2
6QKX9NS 14652 2
6N5CZBZ 39058 2
HPPX9ZN 63376 2
4ECTBGC 25199 2
XBGTK7W 75891 2
RS63SQW 11181 2
3PBZZMY 91492 2
S4WPSPT 95974 2
QXXEPMW 28559 2

GIẢI NHẤT:

 

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
9U2ZLZ4 88039 1
T96KKD3 34842 1
TG1P4NR 25199 1
FI9TT7X 94087 1
IWL7BXM 83390 1
9ZPV56L 01223 1
T3C2YWK 94321 1
4S1X3GE 60170 1
XEE5UZN 25199 1
MSL5S9A 74344 1
Z5UL8P1 06588 1
E245JTQ 44922 1
XWTVUMG 53031 1
DEZTP8I 70991 1
PYDCWM6 48246 1
MGM7PR5 03968 1
55YXS96 36936 1
WW4GP9Z 11397 1
BPF8494 21218 1
4E68ERH 39640 1
CS5KFPN 08093 1
HF54Q2M 18837 1
RSKE6PN 59993 1
G9PQ5AS 19638 1
R82X4Z7 65667 1

Còn rất nhiều phần quà hấp dẫn cho Đợt quay quà thứ 8. Mau mau săn chai Pocari 500ml có nhãn dán Pocari Run nhé cả nhà ơi.Xem hướng dẫn nhận quà tại đây: https://pocarisweat.com.vn/uong-pocari-chay-cung-pocari/