DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 6

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 6

GIẢI BA:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
L5Z39JD 18816 3
GHC5SEC 81210 3
UVINNWL 69024 3
19QN3F6 87777 3
B7BLK5D 47355 3
E4QRWKX 33354 3
IRHWKCP 33354 3
GZSQIYR 65129 3
4HB5EVY 06824 3
65S3IF3 22143 3
36KVG3Y 71974 3
GF1IPEC 37660 3
CGSIIGJ 28272 3
AGK53DL 80358 3
6RBQZQJ 56309 3
HB65BRE 29504 3
VGJJDF1 12307 3
DCIZRGZ 25199 3
8G8A2U4 10442 3
531LZ3Y 93762 3
MXPW2GW 00992 3
2B851FJ 37677 3
BED952Q 02816 3
RDSSDR5 87873 3
AJRCA3H 67240 3
A555AHM 66135 3
79TZKIC 40599 3
EBVX34Q 10222 3
ZL3PFT2 48375 3
WSV71GE 99990 3
6NY3TXD 95266 3
SR2V3FD 98218 3
2IL7MA2 87473 3
DYF3G86 85232 3
YE37Y9U 44951 3
MC7X3DA 83848 3
7J1BTDG 87790 3
WTCD537 64418 3
ZIVX8K9 25988 3
NDXX2KP 58298 3
61X7KVA 39537 3
3LH91PS 12630 3
8MGFMCG 66387 3
N2YCE4T 67001 3
XNKSE8D 76006 3
C4CHC9F 50360 3
TN4ZQCW 14331 3
9STPZNW 71666 3
7S3YAB2 14652 3
3654FS9 14652 3
WYAY3R9 65722 3
FF7ECTT 86008 3
NSCQGSB 06689 3
SBFDPA4 78110 3
2QYRW8F 82803 3
AKXGF6Q 25216 3
K5HF4YD 86008 3
5HE7NE7 61219 3
5DF5TK9 31029 3
2W2FABW 51875 3
G55Z3F9 12006 3
MW688YC 73521 3

GIẢI NHÌ:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
XMCT4ZH 15679 2
8Q8GG28 47355 2
83SJNWS 16569 2
NRVXJUS 90130 2
DWK5SBS 07951 2
1WTPGIR 14045 2
YCANBPX 08796 2
ASMLWYA 66679 2
YV26SLA 79423 2
RURKGXP 34246 2
68PQA4H 22890 2
LKHUY9U 99943 2
5T6AWWY 63411 2
QNND1S4 57813 2
QXEPTTT 98218 2
8HGBYDG 40922 2
D9K9885 71086 2
5531JG3 92629 2
6V3REWI 28840 2
IPJBQZF 16056 2
614LK92 47194 2
JDWF9UH 00318 2
8LPLBCF 61809 2
B8KJ9UV 84502 2
28N6BKF 25933 2
7KSDSWP 25269 2
6QM2E2Y 88857 2
8NS59GE 98511 2
4H86GK2 49548 2
DN4PE22 04269 2
E8ABNMG 62390 2

GIẢI NHẤT:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
TSDFE52 33221 1
1J5HYGE 77221 1
VG3XDHS 87855 1
9AXFDIV 04946 1
GY4UQT7 99316 1
6SCVU59 35488 1
AU1Y9GT 10856 1
83RZ7FA 37517 1
2A2WALV 64090 1
J3S41DK 93406 1
33JV546 73086 1
QIPQAUK 78002 1
BSG3RLY 54391 1
J778D2W 45701 1
AHAUAXX 83283 1
XQ3FMPY 84141 1
4EX7HRF 50360 1
M3DBWSE 00277 1
2RWMD8F 88979 1
W2EYZSR 55767 1
3X5K6Q4 86655 1
EAQFR9Q 79296 1
N42SH4Z 43849 1
43KTTD6 93199 1
RZ9ATB3 55499 1

Còn rất nhiều phần quà hấp dẫn cho Đợt quay quà thứ 7. Mau mau săn chai Pocari 500ml có nhãn dán Pocari Run nhé cả nhà ơi.Xem hướng dẫn nhận quà tại đây: https://pocarisweat.com.vn/uong-pocari-chay-cung-pocari/