DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 5

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 5

GIẢI BA:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
M8GVCNX 11156 3
6HU45R5 45927 3
MYK4IFL 54175 3
9FK2DEC 24592 3
2FVD9ME 53773 3
6X3W6ZS 24592 3
AXY8W4I 33010 3
36P3D84 29280 3
YBM5239 42412 3
51VRQK2 82189 3
13II4LH 16962 3
JR9IGNF 36784 3
16W6YX8 40799 3
TT2KY7Q 73677 3
GL1QQCZ 73770 3
ZPHZM2H 48946 3
FDD7Y6R 70875 3
ZAZLDCR 38141 3
2JKYNTP 25199 3
9IX5SLK 30331 3
HGPCXAT 17512 3
8HBUD5F 23311 3
4FXGM94 55889 3
6D8JBRH 39652 3
3U71RLY 79547 3
MBDRW9V 36543 3
D6RS6E7 64111 3
P1PMQWQ 85349 3
IIY67US 34050 3
YQFN5I3 70625 3
NI11WEG 92201 3
K6KBCR4 98218 3
9YIZARQ 19168 3
BUUDMNW 75777 3
F53SBHF 71294 3
RKE26GI 32754 3
NLY1MHT 31122 3
8JNKR9T 56826 3
85IPC37 41008 3
2QAWM9X 51144 3
NI3XXKE 27473 3
SA9LCST 45894 3
P7L2Y4R 95894 3
ANXIQPP 98218 3
HW83BJW 55351 3
RAGEADD 12777 3
ZLZFT45 01180 3
VWKTY9N 67321 3
72J8EUS 98633 3
JHMW3Z5 69905 3
UW241PV 73662 3
VFCZD6H 38137 3
K4VD8WF 90130 3
RKWCAQ9 94770 3
PK3PFTX 96505 3
WD8X2NT 28195 3
EX378R5 96968 3
QK5HZWN 28840 3
5N89FFQ 23982 3
4T6QGB3 84817 3
F9H4K7K 39119 3
CEMNCZ3 86008 3

GIẢI NHÌ:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
IGPPPI8 03464 2
8IJJXX8 20388 2
9QE3TKE 58900 2
8Y7S353 06824 2
9KIXV8T 96627 2
EY3BPEQ 11009 2
D1CSKUS 21009 2
ATR5TA3 90248 2
ZFAP62W 99404 2
6D2HA9L 41340 2
4S3SRHT 50360 2
YB4QUG9 99943 2
8MITBEE 96169 2
CSBJ82F 95116 2
794KUVF 45688 2
BJA9NU5 57657 2
EN4T6FX 07116 2
NLDBAZG 50531 2
9AFYUAF 49615 2
QMXUAAA 28303 2
9B1GJUQ 69994 2
9UAMYNB 47074 2
6EGFERX 33551 2
HGWTWZ9 44356 2
H9SXMXB 36510 2
ET3EMBN 77297 2
S8NAQ98 14652 2
SX2ZM6X 01000 2
D74M28H 07282 2
M6EPECF 04540 2
3AHAGK5 17714 2

GIẢI NHẤT:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
G3SVFKK 80658 1
ICQ4DIA 40870 1
YNC9PAF 99105 1
BT5WV3Y 36014 1
NVJ54ME 73579 1
IVCWCEH 76746 1
29ELGKU 08700 1
WQ4FBCM 25199 1
GVBUZBV 29792 1
ZT9RNPY 25199 1
IILGQ3P 61388 1
M7VATDL 22900 1
EE992ZY 40922 1
LE4FB79 24592 1
I49U88T 44244 1
M9Z5F75 29123 1
6RSMLFH 56861 1
K4RP6EE 96124 1
15CREF8 74214 1
TQVB49H 13998 1
R86WQJE 48160 1
QLUM19E 37993 1
7N2A8WW 79741 1
NYHPMYR 11296 1
DZKSATN 12133 1

Còn rất nhiều phần quà hấp dẫn cho Đợt quay quà thứ 6. Mau mau săn chai Pocari 500ml có nhãn dán Pocari Run nhé cả nhà ơi.Xem hướng dẫn nhận quà tại đây: https://pocarisweat.com.vn/uong-pocari-chay-cung-pocari/