DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 4

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH “UỐNG POCARI CHẠY CÙNG POCARI” ĐỢT 4

GIẢI BA:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
B27ZW2R 90130 3
V7WW6AP 83265 3
IUSNYSX 21012 3
91FNL9D 99118 3
LT8SRY7 12950 3
CP86DFS 31326 3
EJYUP31 63965 3
3C61367 61424 3
CX1FANM 39402 3
MZUB52T 62393 3
CD4H1UP 20307 3
UJF2MZM 55889 3
B6BW3FL 75812 3
QEQ7CKG 32913 3
RLG6LPW 87873 3
FWY5MQX 77910 3
HQSBB5C 29792 3
ZEPQUT9 25199 3
G3I3E2G 26673 3
ZHX79FE 05880 3
FNQ3XMT 34050 3
QCBE2UW 96252 3
R32V5RW 96200 3
H73VSJZ 09012 3
94GWCBN 12921 3
6CA386H 00891 3
I9BP8LC 84794 3
L21W5KA 62700 3
PYR91GP 86058 3
ND6ER3N 88132 3
BRQNLRE 69703 3
9F7UZ5F 37980 3
W92FZ5M 23896 3
BSUVPV8 46078 3
VJZLJ1Z 40344 3
LGS9BFG 87887 3
RIQEQHI 04739 3
BM6TUW6 05626 3
2HGFDZA 36506 3
T64U4T5 42177 3
LYUYZI7 81451 3
C9ZA3U3 53393 3
VWZ22BX 53707 3
BM4PY14 09014 3
71W6B9Z 23123 3
F8AHQ8Y 30185 3
5E3SN1Y 61809 3
X6UR5TF 52625 3
21518LQ 37381 3
BTZ13MY 21103 3
DWZK9RQ 16380 3
HQABFCW 51741 3
SXWAD9E 96955 3
497D8RT 60779 3
KZNZ2KS 57420 3
PHZF844 13050 3
Y5D5AM7 12133 3
QX5AAAZ 12133 3
9WAKCAZ 91607 3
DESXEPF 90385 3
8KZPWS3 58640 3
SN7E9KW 84818 3
GIẢI NHÌ:
Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
KWYMAV5 98087 2
9ECA5YG 25199 2
69I685N 83643 2
9Y4KEXL 55274 2
KXEE78J 30529 2
YVBPCRL 90430 2
TQ4CSNY 01109 2
MBDKJ7W 83974 2
BAGZKXD 81280 2
SQX1A5Z 25199 2
QZ3NECK 57996 2
RK41N7X 48107 2
E8YD2IT 18898 2
YH8JBH5 99392 2
93UPDHC 02119 2
SL6W31E 81205 2
RGYFPHD 99887 2
HAHXCFH 06098 2
JZ3B5JB 39328 2
DAX731Y 76982 2
FE1CU54 14654 2
A56UXXB 18168 2
PX79MGL 23579 2
3ILI6KN 26866 2
UJ6PMEY 07110 2
WAEYCP6 46746 2
HAFDZKZ 20049 2
BM5DXT2 80685 2
N5E4PYA 98914 2
5AF5HDG 12133 2
ZGBNPYQ 14968 2

GIẢI NHẤT:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
TV4TYJK 04345 1
6Q2RK5D 61388 1
K8NMG9S 25463 1
1IB41Q4 44568 1
3NYB2KC 31275 1
CF6HGIR 55157 1
IJJK3ZU 09874 1
5L6QXEX 79739 1
A4EWGTC 81205 1
XMUK8NI 29737 1
BS44QC6 92496 1
2F5EIFV 87790 1
DYIC6Z7 10101 1
CD943TG 39040 1
AQTR2JU 99020 1
9797H6E 57539 1
DJASV3W 17886 1
9G636FD 53815 1
N4XK2GB 53851 1
TFTXTY7 47945 1
MAQC4B3 18697 1
M633NB6 62988 1
S8BHR88 24990 1
BT8H2R5 12133 1
SY88MQM 12133 1

Còn rất nhiều phần quà hấp dẫn cho Đợt quay quà thứ 5. Mau mau săn chai Pocari 500ml có nhãn dán Pocari Run nhé cả nhà ơi.Xem hướng dẫn nhận quà tại đây: https://pocarisweat.com.vn/uong-pocari-chay-cung-pocari/