Danh sách trúng giải chương trình “Uống Pocari chạy cùng Pocari” ĐỢT 2

Danh sách trúng giải chương trình “Uống Pocari chạy cùng Pocari” ĐỢT 2

GIẢI BA:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
KFXA56G 98087 3
6KN6ZPY 70940 3
NECBY5V 68552 3
PFR6SZU 29481 3
GLZBXAI 49565 3
SATWE5I 03398 3
Z1YE8P2 44189 3
VS4FGKD 12959 3
9QY297S 59192 3
EAIVYP7 81595 3
LSGGXDU 81595 3
IBJMFKW 14217 3
USNJ4DN 35436 3
P7GUHWH 90099 3
1LPBWNP 02436 3
EDFIHGK 92142 3
PU1T52D 74731 3
EC5ASVZ 90899 3
P33NMIC 70953 3
DIKKWEG 97853 3
ZEP1G9N 70953 3
KCMUXF7 96617 3
Z1FN6DP 14826 3
W3VS7NZ 06775 3
Z1MI2Q2 99984 3
GV3HY1P 85925 3
CQHMS7Q 50910 3
2HWYTR4 65656 3
X264KVW 13313 3
AELSNJ9 78181 3
46R4YAY 90130 3
D54VYYY 71336 3
E847R8Y 13974 3
MDIN8D2 72772 3
WAMM3NN 20791 3
W7TBPEH 78911 3
MIU2RD8 64498 3
FMKYJ8X 58959 3
PPD2QRR 51435 3
PM7XKFL 09743 3
Z2GTLXA 99711 3
2SE8XZ9 80007 3
HEQFEZE 13875 3
6L5TUWV 13974 3
VNF1I1F 50128 3
HQY5P23 20462 3
PR1P5G6 19169 3
QNUFNNH 22925 3
QPRCG2A 92712 3
GPKU6FW 30624 3
ZY5C7BL 00608 3
BDP5GI3 13974 3
BK2JHQT 71804 3
8P4RVGQ 70368 3
RTXWK8E 11198 3
25PAFBL 64657 3
CIJS2BV 49767 3
LXXSXR9 74645 3
4DNGSWJ 18275 3
4DRN5TR 50910 3
S9UVZ96 59444 3
PFNZZCZ 88386 3

GIẢI NHÌ:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
V5Q7HNL 50993 2
4JH53NB 53773 2
1X18P5D 14217 2
MZKPF8P 70257 2
X8VH1Q8 13792 2
KPCZGZT 32631 2
6LHDWNS 70953 2
WD8SFJZ 79068 2
RUY9YJJ 83788 2
YQTYC53 63771 2
KX18UBC 11148 2
X599DAM 93842 2
BSULZ7B 07356 2
8EYVFXY 05549 2
392XV4M 57007 2
X49RSNN 48717 2
9YDP172 31206 2
PQ2JEC6 34050 2
Y8JSQ89 75964 2
DDXEB1T 82951 2
BAN71CK 13419 2
LQRI1HU 25464 2
XMXHF4P 90130 2
KWI4X4W 58921 2
YL4B5CR 13198 2
9FI9G72 07292 2
MANKGUX 28760 2
THS126K 02680 2
E2NE8KI 46597 2
S4JS5WJ 13313 2
C9RJ4KZ 13883 2

GIẢI NHẤT

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
CPIBA2K 13974 1
EPWINGM 16318 1
YLL24YY 00566 1
H9PN1TN 22657 1
3JQUC18 70121 1
49H6763 97853 1
P247JXH 33988 1
1VS66LB 06775 1
36BCKS8 66971 1
W7WDBUT 50910 1
GR65E8U 13515 1
3XLM34F 48660 1
ZI2WRHJ 03702 1
1NI229N 43241 1
6BITZ6Y 13313 1
JPCNG2U 63771 1
LFY7ALN 02680 1
VYS3MJ3 42322 1
Z38GYA1 20779 1
6GH95B3 81333 1
KVPAIY4 09071 1
1DQHQC4 49531 1
3SPDE6F 17226 1
AV1QZR5 43795 1
IWXYHG6 13792 1

Xem hướng dẫn nhận quà tại đây: https://www.pocarisweat.com.vn/uong-pocari-chay-cung-pocari/

Còn rất nhiều phần quà hấp dẫn cho Đợt quay quà thứ 3. Mau mau săn chai Pocari 500ml có nhãn dán Pocari Run nhé cả nhà ơi.