Danh sách trúng giải chương trình “Uống Pocari chạy cùng Pocari” ĐỢT 1

Danh sách trúng giải chương trình “Uống Pocari chạy cùng Pocari” ĐỢT 1

GIẢI BA:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
9X5D7U9 70191 3
S1ZR3E5 05645 3
D6DNXXA 42849 3
7S2XXT7 78985 3
IYBZD4R 02311 3
N2I56MY 33550 3
FWD5ECQ 19629 3
DZ3G9FS 81560 3
HFHVHUR 28659 3
R8XPKCK 28659 3
IAL1K5R 28659 3
B7A1B4S 28659 3
SSFN55U 21012 3
SZ2HTCV 31618 3
FVVXPSN 48443 3
9LRZXWW 53773 3
XZ74CLV 68065 3
CCF8E6D 31979 3
Q5YGA5C 20376 3
5MPSL12 13974 3
3ILWG7Z 68552 3
9LM3Y17 00068 3
HWGLPMX 16899 3
U9CU8UF 00068 3
DQ5DDZI 65690 3
3LHJ3IC 00736 3
SZX8B9W 78307 3
PVQ5K31 00068 3
FS8JLMI 00068 3
2MJC3PJ 40587 3
J1AUL7K 55325 3
8V78EBE 65690 3
184RSQL 00736 3
7NBHS8C 90455 3
HEHRAAB 58056 3
Z671GV6 65690 3
SJQ4ZU9 75893 3
2MCSD43 00068 3
NU2NV8B 00068 3
QZQJ1XN 04764 3
YU6UDLD 90028 3
2IE8CAW 81595 3
T7WGP23 00736 3
DDXW2IX 91583 3
CS7DZLI 81595 3
IN1NIJ2 68848 3
C6RCNHC 00736 3
GXYJ4B8 05878 3
CPHXWB2 68848 3
5VIE4AH 68848 3
HZ9EAFZ 36259 3
JTXV5ZR 68848 3
HAFJW1B 68848 3
YBQCBJ8 44357 3
UU3GMC2 65020 3
BKV2M7K 83507 3
RH86KVT 95190 3
IIVU9I7 89895 3
TVAIKC4 28876 3
ZBKJRDK 85724 3
3RV99LD 81115 3
IM7A3KT 12357 3

GIẢI NHÌ:

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
A9UWP1L 11826 2
ARC3ANA 99305 2
LV446M1 12246 2
7JQ46NX 29242 2
RFSCTJ5 51375 2
MTSP8AM 88006 2
I4H3972 32447 2
U5C1AQN 00068 2
Z18KM4E 65690 2
26S3YH7 00736 2
S8K18SX 00736 2
AUQ9YEN 04764 2
UQGRJI6 55325 2
8P5ZQ26 65690 2
XI1LUMM 46348 2
MGN42RQ 68848 2
56QY3KA 68848 2
GX9FLS6 68848 2
GL1CISN 00736 2
9YQPEAY 40587 2
8UP11B2 68848 2
W5FJGB6 81595 2
T4242JQ 00068 2
A7A2SQ4 65690 2
FQ4LR8B 41052 2
SVD492N 07552 2
ALWQW2U 53773 2
ELW6IFH 19197 2
DRGDNH3 07552 2
4EPULZ6 07552 2
WYD5HM3 53954 2

GIẢI NHẤT

Mã code 5 số đuôi điện thoại Giải
YDFSJ6P 92236 1
GFHBPU8 31166 1
BCPGHLF 55848 1
EE3SP31 13108 1
82QMIXE 31979 1
KSL2KDG 20813 1
6X5L14D 00068 1
YPVLIR6 65690 1
U4P5HLY 00068 1
CNH27WG 58056 1
IKYIEEP 00068 1
XYV4RNC 00736 1
TP7ET5A 00736 1
K7ED8Y7 81595 1
UA4U7ER 68848 1
9KNITSZ 00068 1
D36YNPK 81595 1
HJW7ZZT 78307 1
5VFG9RP 40587 1
BIEFN12 57583 1
1F6FK3R 07808 1
QBQ6W5R 91708 1
GC7BYRW 48443 1
UVBN4AF 07552 1
T4GPLH1 03652 1

Xem hướng dẫn nhận quà tại đây: https://www.pocarisweat.com.vn/uong-pocari-chay-cung-pocari/

Còn rất nhiều phần quà hấp dẫn cho Đợt quay quà thứ 2. Mau mau săn chai Pocari 500ml có nhãn dán Pocari Run nhé cả nhà ơi.